Községünk
  • Polgármesteri köszöntő
  • Település történet
  • Térkép
  • Képgaléria
  • Műemlékek, nevezetességek
  • Testvértelepülések
  • Adottságok

  Önkormányzat
  • Hírek
  • Polgármesteri Hivatal
  • Képviselőtestület
  • Képviselőtestületi ülések
  • Bizottságok
  • Közérdekű adatok
  • Helyi rendeletek
  • Pályázatok
  • Képviselő-testületi jegyzőkönyvek
  • Letölthető dokumentumok
  • Körzetközponti feladatok
  • Értéktár

  Intézmények
  • Művelődés, kultúra
  • Oktatás
  • Egészségügy
  • Szociális ellátás
  • Sport
  • Közszolgáltatók

  Közélet
  • Civil szervezetek
  • Egyházak

  Szervezetek
  • Tűzoltó Egyesület
  • Polgárőrség
  • Vadásztársaság

  Turizmus
  • Nevezetességek
  • Rendezvények
  • Galéria
  • Szálláshelyek
  • Vendéglátás
  • Térkép

 Kereső
   
 
Silicon Dreams webfejlesztés
Ebzárlat és legeltetési tilalom
A 13/2002. (1.30.) FVM rendelet 4. §. (1) bekezdése alapján biztosított hatáskörömben eljárva
a BKM-i Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály illetékességi területére a mellékelt térkép szerint
2016. október01-tói 2016. október 21-ig
EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDELEK EL.
Testületi ülés 2016.09.28
M E G H Í V Ó Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-án (szerda) du. 16:00 órakor kezdődő ülésére.
Közlemény
Közlemény
Sajtóközlemény
Újabb konzultáció a rezsi- és bürokráciacsökkentésről  
Tűzgyújtási tilalom feloldása
Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkre és fásításokra, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre, átmeneti időre 2016. július 8-től a BKG/001/7302-2/2016. iktatószámon elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat feloldom. Kovács Ernő kormánymegbízott nevében és megbízásából Kocsis János
főosztályvezető helyettes
Közösségi Portálok
Néhány jó tanács a közösségi portálok használatához.
Hirdetmény
Tájékoztatás a vadászterület kijelölő határozatok jogerőre emelkedéséről
Tűzgyújtási tilalom elrendelése erdőterületen, fásításokban
Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkre és fásításokra, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre, átmeneti időre 2016. július 8-től általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el Kovács Ernő kormánymegbízott.
 
Független Rendészeti Panasztestület
Amennyiben a rendőrség Önnel szemben foganatosított intézkedését, kényszerítő eszköz alkalmazását, vagy mulasztását jogszerűtlennek tartja, panasszal fordulhat a Független Rendészeti Panasztestülethez.
Vadászterület halárának megállapítása
A 03-600250-302kódszámú vadászterület határát 2017. március 1-jétől a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig az alábbiak szerint állapítom meg.
Civil szervezetek támogatása 2016
Szalkszentmárton Község Önkormányzata 4/2014.(IV.01.) önkormányzati rendelete alapján 2016. évben a helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton a következő szervezetek részesültek támogatásban:
Civil szervezetek támogatása
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet helyi civil szervezetek támogatására Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.01.) önkormányzati rendelete alapján, a 2016. évi költségvetés terhére.
 
Álláslehetőség
Hankook tájékoztató
A vadászterületek határaira vonatkozó ajánlások
Sajtóközlemény
Nemzeti Bor Maraton (SZALKSZENTMÁRTONON IS)
Sajtóközlemény
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal május 01. napjáig lefolytatja a megyei tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérésék.
Sajtóközlemény
Folytatódnak a „Földet gazdáknak!” program árverései Bács-Kiskun megyében.
Tájékoztató
A helyi iparűzési adó 2016. évi bevallási határidőkről.
Tájékoztató
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50.§ (8) bekezdése szerint a kormányhivatal feladata az általános iskolák felvételi körzetének, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működést körzetének meghatározása és közzététele.
Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
A Központi Statisztikai Hivatal Szalkszentmárton településen, a KSH elnöke által 2016. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
Napsugár Családi Napközi
A Napsugár Családi Napközi szeretettel várja a csemetéket.
Kikerülhetnek a zártkerti ingatlanok a földforgalmi törvény hatálya alól
Kikerülhetnek a zártkerti ingatlanok a földforgalmi törvény hatálya alól.
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2016-os időpontjai ide kattintva tekinthetők meg.
Egyszerűsödnek a közigazgatásban intézhető ügyek
2016. január 1-jén lép hatályba az a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosító csomag, amely eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb közigazgatási rendszer alakul ki. Ezzel egyidejűleg több hatósági eljárás díja csökken, egyes eljárások ingyenessé válnak.
Földárverések
Megkezdődtek Bács-Kiskun megyében az első földárverések
2015. november 23. napján elindult az első állami tulajdonú termőföldek gazdáknak
történő árverezése.
Családi Csődvédelmi Szolgálat
Megváltoztak a Családi Csődvédelmi Szolgálat elérhetőségei
2015. november 25. napjától a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztályának keretein belül működő Családi Csődvédelmi Szolgálat új helyen, Kecskemét, Kőhíd utca 8. szám alatt várja kedves ügyfeleit.
Kormányablak
A Kunszentmiklósi Kormányablak elnevezése és elérhetőségei.
Bűnmegelőzési hirdetmény
Csalók sms-eznek a NAV nevében.
Bursa Hungarica
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.
Országgyűlési képviselői tájékoztató
Országgyűlési képviselői tájékoztató
Tájékoztató
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Kék-víz” program kertében a települések közötti távvezetékek mentén fekvő ingatlanoknak lehetőségük lesz az ivóvízhasználatra történő csatlakozásra 2015. október 1-jétől.  
Tájékoztató teherforgalomról
Tiszteit Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújított utak állagának megóvása érdekében elfogadta Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 14/2015.(VIIL2ő.) önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében a teherforgalom számára csak behajtási engedély birtokában van lehetőség a korlátozott forgalmú közutakra behajtani.
Felhívás parlagfű elleni védekezésre
Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. A parlagfű Magyarországon, a legnagyobb területen előforduló és legelterjedtebb gyomnövény, melynek egészségügyi és gazdasági károsító hatása rendkívül jelentős. Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötelezettség megszegése esetén a rendkívül súlyos jogkövetkezményeket, előzetes értesítés nélkül alkalmazni kell, ezért kérjük az ingatlantulajdonosokat, illetve földhasználókat, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű mentesítésre vonatkozó kötelezettségük teljesítésére.
Natura 2000. fenntartási terv
A Tass-Szalkszentmártoni szikes puszta elnevezésű Natura 2000 területre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv a www.knp.hu honlapon érhető el elektronikus formában, de megtekinthető nyomtatott formában a falugazdásznál és a Polgármesteri Hivatalban is.
A kormányhivatalok és járási hivatalok szervezeti átalakulása
Az eddiginél is egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés a kormányhivataloknál és a járási hivataloknál

A 2011. január l-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ezzel gyorsabbá, rugalmasabbá  és  költséghatékonyabbá  téve  a  közigazgatást.
2015. március 15-i műsor
Tájékoztató az általános iskolai körzetek kijelöléséről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése szerint a kormányhivatal feladata az általános iskolák felvételi körzetének, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzeteinek meghatározása. 
 
Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról
Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az  ez évi ülnökválasztást  várhatóan 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső   időtartamra tűzi ki.
Felhívás
Felhívás: Ebösszeírás Szalkszentmártonban

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Szalkszentmárton Község ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira  tekintettel  Szalkszentmárton közigazgatási területén ebösszeírást végez.

Tájékoztató
Tájékoztató a pálinkafőzés szabályainak változásáról
Tájékoztató
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015.január 1-től életbe lépett, Pentele hidat  is érintő útdíj bevezetéssel kapcsolatban, a környező települések polgármestereivel,  közös levélben fordultunk Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez , valamint Dr. Fónagy János Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárához. E levélben kértük az érintett útszakasz díjmentessé tételét.
Petőfi Sándor Emlékkiállítás
A Petőfi Sándor Emlékkiállítás nyitvatartási rendje 2015. január és február hónapban
hétfőtől péntekig 9-16-ig. Leltározás miatt kizárólag előzetes időpont egyeztetéssel látogatható.
Tájékoztató
Tájékoztató a kéknyelv megbetegedéssel kapcsolatos intézkedésekről, az állattartókra vonatkozó korlátozásokról.
Felkészülés az őszi-téli közlekedésre
Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások járművezetőknek és gyalogosoknak. A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
Látni és látszani
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén is útjára indította a "Látni és látszani" elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampányát, melynek keretében a személy-, illetve tehergépkocsik,a motorkerékpárok és kerékpárok vezetői október 2-től december 12-ig ingyenesen élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozott szervizekben járművüket szakemberek átvizsgálják.
Hirdetmény
lakossági, illetve nem lakossági felhasználókkal szembeni ivóvíz szolgáltatás korlátozásának, illetve felfüggesztésének engedélyezése.
2014. évi választás eredménye
Bursa Hungarica
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
Választás
 
Tájékoztató járművezetők részére
Hasznos információk járművel közlekedők részére!
Hőségriadó
Lakossági tájékoztató hőségriadók idejére
Dr. Salacz László
1. számú országgyűlési egyéni választókerület: Dr. Salacz László
Pályázat áramszámla
Segítség az áramszámla kifizetéséhez.
Értesítés
Tájékoztatom, hogy 2014. május 12. napján megkezdjük a piactér felújításával kapcsolatos munkálatokat.
Tűzgyújtási tilalom feloldása
A Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkre és fásításokra, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre 2014. március 22-én elrendelt tűzgyújtási tilalmat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága feloldja.
Falugyűlés képekben
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kunszentmiklósi Járási Hivatal Kunszentmiklós, Damjanich u. 10. telefonszámai 2014. április 1-től megváltoznak.
Tűzgyújtási tilalom
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM! 2014. március 22-től kezdődően tilos tüzet gyújtani a Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkben és fásításokon, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területeken kijelölt tűz rakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is!
Szabadtéri tüzek megelőzése
Az elmúlt évek során a kecskeméti katasztrófavédelmi kirendeltség illetékességi területén a szabadban való égetések alkalmával még mindig jelentős a tűzoltói beavatkozást igénylő tűzesetek száma. A szabadban gyújtott tüzek gyakran terjedtek át építményekre, és erdőterületekre. Ennek következtében jelentős volt az okozott kár értéke, és a beavatkozások költsége. A tűzesetek alapvetően felelőtlen, a tűzvédelmi szabályokat figyelmen kívül hagyó emberi tevékenységre vezethetők vissza. Az idei évben a hasonló esetek megelőzése érdekében széleskörű lakosságtájékoztató, és ellenőrző tevékenységet kívánunk folytatni.
In Memoriam Tóth Ferenc
Képviselők számának meghatározása
HATÁROZAT Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása során a
következők szerint állapítom meg:
Okmányirodai ügyfélfogadás
Okmányirodai ügyfélfogadás
Szavazókörök kijelölése
HATÁROZAT Szalkszentmárton Község Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdése által megállapított
feladat- és hatáskörömben Szalkszentmárton Község szavazóköreinek számát, sorszámát és
területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:
Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása
Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása
Kérelem a szociális tűzifa igényléséhez
Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásról
Kihelyezett ügyfélfogadások
Kunszentmiklóson működő kihelyezett ügyfélfogadások időpontjai.
Okmányirodai időpontfoglalás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kunszentmiklósi Járási Hivatal illetékességi területén működő okmányirodákban ügyeik intézéséhez időpont foglalásra több lehetőségük is van.
RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉG
TANULJUN SZINTE INGYEN IDEGEN NYELVET! Egy Európai Uniós projekt több mint 12,5 milliárd forinttal támogatja
a magyar állampolgárok idegen nyelvi és informatikai képzését.
A programban résztvevők fejenként 90.000 Ft értékben tanulhatnak,
de csupán 2 - 5% önrészt kell befizetniük.
Földhasználati Bejelentő
MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)
1075 Budapest, Károly kr.5/a <>Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911<>e.mail:maet2000mail.com
________________________________________
 
A FÖLDHASZNÁLAT BEJELENTÉSE
MI A TEENDŐ?
(2013. augusztus 10-én aktualizált változat)
A bejelentési kötelezettség.
2013. január1-től a földhasználóknak, területnagyságtól függetlenül, minden általuk használt termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld (a továbbiakban együtt: termőföld) használatát be kell jelenteni a járási földhivatalban.

Tájékoztató Ingatlan
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatalának és Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának közös TÁJÉKOZTATÓJA Felhívjuk a tisztelt ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdése értelmében: az ingatlan tulajdonosa a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását.
Tűzvédelmi szempontok
Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi szempontok Az aratással összefüggésben az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni az alapvető tűzvédelmi szempontokra vonatkozóan azzal, hogy 2013. június 20. és július 31.  között a tűzvédelmi szempontok megtartását a Katasztrófavédelmi szervezet fokozottan ellenőrzi.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az aratás idejére vonatkozó tűzvédelmi szabályokról további tájékoztatást találnak a Polgármesteri Hivatalok hirdetőtábláin.
Mezőgazdasági termelők útdíjmentessége
A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett tehergépjárművek útdíjmentességének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet lehetőség van díjmentes viszonylati jegy igénylésére. Díjmentes viszonylati jegy megváltására kizárólag a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján van lehetőség, mégpedig kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra vonatkozóan.
Hirdetmény
Június 24-ig jelenthetők be a júniusi árvíz okozta mezőgazdasági károk.
Tájékoztató árvízvédelmi helyzet
a szalkszentmártoni lakosság részére
a 2013 június 10. utáni árvízvédelmi helyzet egyes kérdéseiről 
Sajtóközlemény
Végigkövethető az igényelt okmány útja – új szolgáltatás az elektronikus közigazgatásban.
LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY
Szalkszentmárton Község Polgármestere értesíti a lakosságot, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011.(X.20.) Korm.r. 21. §. (1) bekezdése alapján az AGROFEED Kft. (székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 10. 6086 Szalkszentmárton, Vadas 7. szám alatti telephelyére vonatkozó biztonsági elemzésével kapcsolatos lakossági hirdetményt – a Korm.r. 10.sz. mellékletének 6. pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint teszi közzé:
Tájékoztató
a tejelő tehén takarmányok aflatoxin szennyezettségének csökkentési lehetőségeiről.
Tájékoztató a termőföldek használatát érintő változásokról
TÁJÉKOZTATÓ a termőföldek használatát érintő változásokról.
Tájékoztató földhasználati nyilvántartás
TÁJÉKOZTATÓ a földhasználati nyilvántartásban bekövetkezett/bekövetkezendő fontosabb változásokról
Tájékoztatás LEADER rendelet és pályázati felhívás megjelenéséről
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának 99/2011. (VIII.2.) számú közleménye alapján 2011. szeptember 30 – október 31. között lehetőség van LEADER (IV. tengely) keretében pályázatot benyújtani.  
Program az egészséges Szalkszentmártonért
Szalkszentmárton Község Önkormányzata közel 10 millió forint uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program, az "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok" című pályázati felhíváson, a "Program az egészséges Szalkszentmártonért"  program megvalósítására. További információ: http://www.szalk-egeszseg.atw.hu/
Gyermekotthon Dunavecse
Értesítés fogászati ellátásról
Értesítjük a lakosságot, hogy a fogászati ellátás 2011. május 06-tól (péntek) helyettesítéssel működik.
Dunavecsei Szakorvos Rendelő elérhetősége
TÁJÉKOZTATÓ
Dunavecsei Szakorvos Rendelő elérhetősége:  
Pénzügyi jelentés
Részletes jelentés Szalkszentmárton Község Önkormányzata pénzügyi helyzetéről
Különös közzétételi lista
Különös közzétételi lista nevelési-oktatási intézmények részére 2009-2010
Tájékoztató – kóbor ebekről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Szalkszentmárton községben a befogott kóbor, vagy otthonról megszökött ebek Szegedi Gábor sintérhez kerülnek a dunavecsei telepre. Itt kettő hétig kaphatnak helyet és ellátást. Ez idő alatt van lehetősége a gazdáknak az alábbi számon érdeklődni az elveszett kutyájuk után: Szegedi Gábor: 06-20/981-7936
Archívum
 
 
BANNER